Uitslag ledenraadpleging 2021

Voor het tweede jaar op rij heeft de jaarlijkse ALV online plaatsgevonden. Ook het stemmen over de diverse onderwerpen is andermaal voornamelijk op digitale wijze gegaan. In totaal hebben 93 leden online hun stem uitgebracht. Daarnaast heeft het bestuur van 20 leden de stemmen per post ontvangen.

Alle leden konden hun stem uitbrengen voor of tegen:

  • Jaarverslag 2020
  • Jaarrekening 2020
  • Décharge financieel beleid
  • Herbenoeming van Marijke IJf als bestuurslid
  • Benoeming Gerjan Heuver als bestuurslid
  • Benoeming Hylke Warners als bestuurslid
  • Begroting 2021(staat in het jaarverslag 2020)

Behoudens enkele blanco stemmen waren alle uitgebrachte stemmen voor de bovengenoemde punten. Hiermee zijn deze onderwerpen allemaal unaniem door de leden vastgesteld.

Het bestuur ervaart dit als een enorme steun vanuit de ALV en zal haar werk dan ook met onverminderd enthousiasme voortzetten komend jaar.

klik op de pijl in de afbeelding om te starten