Relatie slaapapneu en hart- en vaatziekten

Ward Jansen, cardioloog:

De klachten die een direct gevolg zijn van slaapapneu zijn bekend: slaapgebrek, vermoeidheid, prikkelbaarheid, snurken.

Slaapapneu heeft echter veel meer gevolgen, onder andere een duidelijk verhoogd risico op uiteenlopende hart- en vaatziekten.

Mensen met onbehandeld apneu hebben twee tot drie keer grotere kans op beroerte of hartinfarct

Diverse ingewikkelde mechanismen liggen hieraan ten grondslag. Zo veroorzaakt slaapapneu veelvuldige nachtelijke dalingen in het zuurstofgehalte in het bloed. Deze zuurstofdalingen zorgen voor het herhaald ontwaken, wat voor veel stress zorgt in het lichaam en resulteert in hoge bloeddruk.
Daarnaast zorgen de zuurstofdalingen voor een chronische ontstekingsreactie in het vaatsysteem, wat een belangrijke rol speelt in het proces van aderverkalking. Patiënten met slaapapneu hebben dan ook een twee tot drie keer zo hoge kans op het krijgen van een beroerte of hartinfarct.

Vijf keer zoveel kans op boezemfibrilleren

Naast de zuurstofdalingen zorgt slaapapneu ook voor forse drukschommelingen in de borstholte. Deze gevolgen werken hartritmestoornissen in de hand. We zien dat patiënten met slaapapneu een vijf keer zo hoge kans hebben op het krijgen van boezemfibrilleren, een vaak voorkomende hartritmestoornis die kan resulteren in klachten van vermoeidheid en hartkloppingen, maar ook in een verhoogd risico op een beroerte of hartfalen.

Het mag dus duidelijk zijn dat vroegtijdig opsporen en behandelen van slaapapneu niet alleen zorgt voor een betere nachtrust en meer energie, maar ook potentieel ernstige hart- en vaatproblemen kan voorkomen!