Toegevoegde waarde van screening in de huisartspraktijk

Dr. T. Verbeek, huisarts:

Als huisarts zie ik een grote toegevoegde waarde voor OSAsense als instrument om OSAS in de huisartsenpraktijk sneller, gemakkelijker en tegen lagere kosten dan in het ziekenhuis op te sporen. Bij het vermoeden van OSAS helpt de OSAsense enorm om OSAS uit te kunnen sluiten of, bij een positieve uitslag, juist de waarschijnlijkheid te vergoten en een idee te vormen over de ernst ervan. Als huisarts helpen de duidelijk gepresenteerde uitslagen mij om de resultaten te interpreteren en te bespreken met de betrokken patiënt.

De patiënten ervaren het gemak waarmee de meting in de thuissituatie kan plaatsvinden als een groot pluspunt. Onze praktijkmedewerker geeft vooraf instructies, maar eigenlijk is het gebruik erg eenvoudig: de OSAsense lijkt nog het meest op een smartwatch met een pleister om je wijsvinger!

Ook als maatschappij profiteren we: doordat we OSAS met de OSAsense sneller kunnen uitsluiten, houden we meer tijd en geld over voor het behandelen van de patiënten die daadwerkelijk OSAS hebben. Door deze groep eerder te identificeren en te behandelen, kunnen we de nadelige gevolgen op korte en lange termijn beter voorkomen.

Dat is uiteindelijk waar ik als huisarts nog het meest van geniet: geruststellen waar mogelijk, spoedig behandelen waar nodig en complicaties zo veel mogelijk zien te voorkomen!