Inmiddels 561 sterfgevallen in verband gebracht met apneu-apparaat Philips

Het aantal meldingen over sterfgevallen die mogelijk verband houden met ondeugdelijke apneu- en beademingsapparaten van Philips, is opgelopen tot 561. Dat meldt de Amerikaanse medische toezichthouder FDA op zijn website, op basis van cijfers die door Philips zijn aangeleverd. In de laatste drie maanden waarover is gerapporteerd — juli, augustus en september vorig jaar — zijn er 111 meldingen van verdachte sterfgevallen bijgekomen.

Het aantal gemelde incidenten met de apparaten bedraagt inmiddels 116.000. Philips maakte bijna drie jaar geleden voor het eerst bekend dat zijn apneu- en beademingsapparaten schadelijke stoffen kunnen uitstoten. Het concern begon vervolgens aan een omvangrijke terugroepactie. De reparatie en vervanging van miljoenen apparaten veroorzaakte grote onrust onder patiënten. Sindsdien is het aantal meldingen van patiënten, artsen en nabestaanden over incidenten met de apparaten sterk toegenomen.

Philips zegt alle incidenten te onderzoeken en stelt dat er tot nu toe geen oorzakelijk verband is gevonden tussen de sterfgevallen en het gebruik van de machines. De FDA noemt de meldingen een belangrijke bron van informatie maar meldt ook dat de meldingen weinig zeggen over een oorzakelijk verband. De toezichthouder houdt ook de mogelijkheid open dat lang niet alle incidenten worden gemeld.

Het soort gemelde incidenten loopt sterk uiteen. Sommige patiënten vermoeden dat ze kanker hebben opgelopen door het gebruik van de apparaten. Andere meldingen gaan over longontstekingen, kortademigheid, ontstekingen en duizeligheid. Duizenden patiënten, met name in de Verenigde Staten, hebben Philips aansprakelijk gesteld voor mogelijke gezondheidsschade en bereiden hoge schadeclaims voor.

Eerder deze week bereikte Philips een schikkingsakkoord met de FDA, die ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd bij de kwaliteitscontroles van Respironics. Dat Amerikaanse dochterbedrijf van Philips produceert de apneu- en beademingsapparaten. Onderdeel van de overeenkomst is dat Respironics onder verscherpt toezicht komt en langere tijd geen nieuwe apparaten meer in de VS mag verkopen.

Patiënten met slaapapneu hebben tijdens hun slaap last van tientallen en soms honderden ademstops, waardoor ze chronisch vermoeid raken. De apneu-apparaten zijn een soort luchtpompen die het aantal ademstops drastisch kunnen verminderen.