Algemene Ledenvergadering 2019

30 maart jl. werd de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst gehouden in  het Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort. U kunt de uitnodiging en het programma hier nog eens lezen. ’s Ochtends was de Algemene Ledenvergadering. Hieronder kunt u de relevante stukken  lezen. Agenda Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 Jaarverslag 2018 Financiële Jaarrekening 2018 Jaarplan 2019