Landelijke Voorjaarsbijenkomst 2023

De Landelijke Voorjaarsbijeenkomst werd op 13 mei gehouden in het Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort.  Op deze pagina meer informatie. Algemene Ledenvergadering Klik op een item hieronder om te bekijken/downloaden. Agenda Algemene Ledenvergadering  Verslag Algemene Ledenvergadering 9 april 2022 Verslag Algemene Ledenvergadering 21 november 2022 Jaarverslag 2022 Financiële jaarrekening 2022 Verklaring kascontrolecommissie Begroting 2023 Jaarplan…

Algemene Ledenvergadering 2022

Op 9 april is de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst gehouden. Ook deze keer nog online. U kunt de uitnodiging en het programma hier lezen. Ochtend 11.00 uur: Algemene Ledenvergadering Klik op een agenda-onderdeel om het te bekijken Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 Jaarverslag 2021 Financiële Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Jaarplan 2022 Notitie voorstel nieuwe…