Algemene Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 30 maart a.s. wordt de Landelijke Voorjaarsbijeenkomst gehouden in  het Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort. U kunt de uitnodiging en het programma hier nog eens lezen. ’s Ochtends is de Algemene Ledenvergadering. Hieronder kunt u de relevante stukken ter voorbereiding lezen. Agenda Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 Jaarverslag 2018 Financiële Jaarrekening 2018 Jaarplan 2019…