Bijzonderheden:

  • Klein
  • Specialisme: Niet alleen volwassenen

Informatie:

VU MC Polikliniek voor Waak / Slaapstoornissen, AmsterdamCentrum voor Slaap/Waak stoornissen

In 1985 werd gestart met een werkgroep Slaapstoornissen en beperkte slaapregistratie-mogelijkheden. Aanvankelijk was de aandacht gericht op ‘wiegedood’, later verschoof dit naar het ‘volwassen’ obstructief slaapapneusyndroom. Er waren vanaf het begin al poliklinisch spreekuren met name voor hypersomnolentie in het kader van narcolepsie en slaapapneu.

Vanaf 1995 wordt ook veel aandacht besteed aan andere slaapstoornissen, zoals insomnia en circadiane ritmestoornissen. Het hart van het centrum is de afdeling klinische neurofysiologie; hier worden ongeveer 350 slaapregistraties per jaar gedaan; meestal bij volwassenen, maar ook enkele tientallen per jaar bij kinderen waaronder pasgeborenen. Er is een poliklinisch spreekuur waar ongeveer 200 nieuwe patiënten per jaar worden gezien. Er is een nauwe samenwerking met psychologen, kno-artsen, kaakchirurgen en longartsen. De kno-artsen bepalen, indien nodig, de plaats van de vernauwing in de keelholte onder een roesje van een slaapmiddel. Naast cpap zijn er mogelijkheden voor laser-assisted uppp, somnoplasty en een ‘oral device’.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
De huisarts kan verwijzen door een brief te sturen aan: polikliniek Slaap/Waak stoornissen, onderdeel van de polikliniek neurologie, t.a.v. Dr. R.L.M. Strijers, neuroloog (Postbus 7057, 1007 MB)

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Polikliniek Neurologie, Receptie J,
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
Amsterdam

020 – 4440712
bezoekuren dinsdag van 9.00-13.00 uur.
Termijn: de wachttijd bedraagt ongeveer 4 weken

Intake en eerste onderzoeken
Tijdens de intake vindt een gesprek plaats met één van de stafleden of assistenten neurologie. Eventueel wordt bloed geprikt en er volgt een planning van de andere onderzoeken c.q. consulten.

Coördinatie van afspraken
De afspraken zijn grotendeels gecoördineerd. Er zijn meerdere afspraken nodig.

Doorlooptijd en aantal bezoeken in de eerste fase
Doorlooptijd: voor slaapapneu ongeveer 12 weken (consult neuroloog, slaapregistratie, consult kno, uitslag neuroloog)

Wat is de wachttijd voor polysomnografisch onderzoek?
Wachttijd voor polysomnografisch onderzoek is ongeveer 4 weken

Voorselectie
De voorselectie vindt plaats aan de hand van de brief van de huisarts door een van de stafleden of assistenten neurologie.

Gang van zaken rond het polysomnografisch onderzoek
Ambulante apparatuur, één nacht; meestal slaapt de patiënt thuis, indien nodig kan de patiënt in het ziekenhuis slapen. Voorbereiding vindt plaats in de middag, ’s ochtends vroeg worden de elektroden verwijderd.

Uitslag diagnose
Na drie weken volgt de uitslag via een gesprek met een van de stafleden of assistenten  neurologie.

Plaatsing en vaststellen van de druk 
Plaatsing van de cpap gebeurt via een van de longartsen of via een van de firma’s (ResMed, Tefa) met een auto-cpap apparaat.

Totale doorlooptijd
De doorlooptijd na instellen cpap of behandeling kno-arts bedraagt ongeveer 16 weken.

Periodieke controle
Gemiddeld vindt eenmaal per jaar een controle plaats.

Nadere informatie
U kunt een brochure opvragen via de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 020-4442804 of 020-4444816.