Regiocoördinatoren en regiomedewerkers

In bijna alle regio’s hebben we dringend behoefte aan nieuwe regiocoördinatoren en regiomedewerkers. Het veldwerk bij de ApneuVereniging is geografisch ingedeeld in districten en regio’s. Er zijn op dit moment 4 districten, die samen weer onderverdeeld zijn in 24 regio’s. De opzet is dat er per regio 3 medewerkers zijn, die gezamenlijk, als team, het werk namens de vereniging in de betreffende regio doen. Het is gebruikelijk dat een regiocoördinator in zijn of haar eigen regio woont maar het is geen harde eis.

De activiteiten van een regiocoördinator zijn grotendeels voorlichting geven en informatie verstrekken. Je hebt contact met leden, maar ook met professionals van bijvoorbeeld de slaapklinieken in jouw regio. Elk jaar organiseren de regiocoördinatoren 2 voorlichtingsbijeenkomsten in hun regio, veelal in samenwerking met een ziekenhuis. Hierbij kunnen regiomedewerkers voor allerlei ondersteunende taken behulpzaam zijn. Daarnaast kunnen de regiocoördinatoren zelf initiatieven ontplooien en, op vrijwillige basis, eventueel ingeschakeld worden bij landelijke of district activiteiten zoals beurzen en evenementen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten om informatie en kennis uit te wisselen. Je kunt cursussen volgen om nog beter te worden waar je goed in bent. Interne en externe communicatie vindt veelal digitaal plaats.

Overige vacatures

Als jouw meerwaarde op andere terreinen ligt, marketing, communicatie, redactie, ict, etc. of je wilt alleen maar korte afgeronde projecten doen, aarzel dan niet en neem contact op.

Je werkt binnen onze vereniging samen met enthousiaste mensen die allemaal dezelfde missie hebben: meehelpen om het verschijnsel slaapapneu en de ernst ervan, meer bekendheid te geven en onze leden en potentiële apneupatiënten te helpen.

Als medewerker krijg je al je onkosten volledig vergoed (op declaratiebasis). Het werken bij de vereniging levert je financieel dus niets op, maar het kost je ook niets behalve wat tijd. Maar het levert je wel iets heel anders op: heel veel voldoening!

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft neem dan snel via de mail contact op met het secretariaat veldwerk: kassels@apneuvereniging.nl

Wij nemen dan contact met u op om alles wat u nog aan vragen heeft te bespreken. U zit nog nergens aan vast.

Voor meer informatie over de vereniging kijk op deze website.