Bijzonderheden:

 • Zeer groot
 • Specialismen:
  • Alle mogelijke behandelingen voor OSAS
  • Centraal slaapapneu
  • bariatrische chirurgie
  • KNO
 • Accreditatie: FSC

Informatie:

Het slaapcentrum Arnhem te Velp is een multidisciplinaire samenwerking tussen longartsen, kno-artsen, neurologen, NVTS-geaccrediteerd tandarts en kaakchirurg. Het slaapcentrum beschikt over 3 somnologen en 2 somnotechnologen en is geaccrediteerd door de Federatie van SlaapCentra (SVNL). Er is een nauwe samenwerking met vasculair geneeskundige/internist, psycholoog, cardioloog, bariatrisch chirurg, sexuoloog, psycholoog en psychiater.
Het centrum is gespecialiseerd in het obstructieve slaapapneu-syndroom (osas), snurken, het centraal slaapapneu-syndroom (csas) en in nachtelijke ademhalingsstoornissen bij patiënten met COPD of hartfalen. Ook worden patiënten gediagnosticeerd met slapeloosheid, neurologische aandoeningen en spierziekten.
Het slaapcentrum is één van de grootste slaapcentra van Nederland. Er worden 1500 nieuwe patiënten gezien en er vinden 2500 slaaponderzoeken plaats. Toch heeft ons slaapapneucentrum de kortste wacht- en doorlooptijd van Nederland.

Het slaapapneucentrum Rijnstate is één van de weinige klinieken die álle behandelingen voor osas bieden. Dit gebeurt binnen het eigen ziekenhuis inclusief positietrainer, mandibulair repositie apparaat (mra/snurkbeugel), multilevel kno chirurgie, bariatrische chirurgie (gastric sleeve/maagband), kaakchirugie en houdingstherapie. Zo krijgt elke individuele patiënt op een patiëntvriendelijke manier de behandeling die bij hem/haar past. Voor patiënten met enkel snurkklachten kan een snurkbeugel op kostprijsbasis geprobeerd worden (‘no cure, no pay’) en kan een positietrainer 4 weken kostenloos worden uitgeprobeerd. De cpap-apparaten worden geleverd met chip waarmee de instelling en compliance van de patiënt eenvoudig in een database gemeten kan worden, wat de begeleiding in de proefperiode ten goede komt.

De slaapregistratieapparatuur is geschikt om thuis mee te slapen. U hoeft dus niet opgenomen te worden. De apparatuur is meer geschikt dan andere apparatuur om het onderscheid te maken in obstructief en centraal slaapapneu. Het geeft ook informatie over de luidheid van het snurken, de duur van snurken en de houding waarin gesnurkt wordt.

Onze zorgpaden zijn in samenwerking met de ApneuVereniging beschreven en geëvalueerd. Ons zorgpad dient als voorbeeld voor andere slaapcentra in Nederland. Daarom wordt ons slaapcentrum diverse malen per jaar bezocht door (para)medici uit andere centra in Nederland om mee te kijken met dit zorgpad.
In het slaapcentrum worden diverse wetenschappelijk onderzoeken verricht. In 2013 is onder onze begeleiding een arts-onderzoeker gepromoveerd op het onderwerp; ‘Sleep and the use of sleep medication in chronic obstructieve pulmonary disease’. De slaapprofessionals participeren in onderzoek, publicaties, presentaties en nascholingen.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
Slaapcentrum Arnhem longziekten: dr. P.J.E. Vos, dr. A Dijkstra, longartsen/somnologen
Telefoon: 088 – 005 77 90, fax: 088-005 61 24.

Waar moet je als patiënt naar toe?
Slaapcentrum Rijnstate Arnhem
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Vrij parkeren, direct voor het slaapapneucentrum, eventueel met blauwe parkeerschijf.

Aanmelding tot en met behandeling
Het slaapapneucentrum heeft de kortste wachttijd van Nederland. Als u wordt aangemeld voor de slaappolikliniek ontvangt u binnen een week een brief met daarin:

 1. een afspraak binnen 2 weken voor een slaaponderzoek. U kunt met de slaapregistratieapparatuur thuis slapen. De apparatuur wordt aan het eind van de middag of begin van de avond aangekoppeld. U kunt de apparatuur de volgende ochtend zelf afkoppelen
 2. een vragenlijst over het slapen die thuis – digitaal – ingevuld kan worden
 3. een informatiefolder over slaapapneu/snurken en over het slaaponderzoek
 4. een afspraak binnen 2 weken na het slaaponderzoek voor het bezoek aan de longarts op de slaappolikliniek. U krijgt dan een gesprek met uitleg en ook schriftelijke informatie. De uitslag van het slaaponderzoek en de vragenlijst worden besproken en uitgelegd. Alle behandelingsmogelijkheden worden voorgelegd. Indien er sprake is van een slaapapneu-syndroom, waarvoor u behandeld gaat worden met cpap, dan krijgt u meestal diezelfde middag een gesprek met de cpap-verpleegkundige en u krijgt de cpap meteen mee naar huis. Indien u behandeld wilt worden met een mra, wordt u verwezen naar een gespecialiseerde tandarts (Arnhem Dental).

Eventuele gesprekken met KNO-arts, neuroloog, vasculair geneeskundige, diëtiste, tandarts, sexuoloog, cardioloog of kaakchirurg vinden plaats na doorverwijzing door de longarts.
De longarts blijft de contactpersoon voor u.

Doorlooptijd en aantal bezoeken in de eerste fase
De totale doorlooptijd vanaf de aanvraag bij de slaappolikliniek tot en met behandeling is ongeveer 2-4 weken.

Wat is de wachttijd voor polygrafisch onderzoek?
De wachttijd is 1-2 weken.

Gang van zaken rond het polygrafisch onderzoek
U gaat de registratie-apparatuur voor het slaaponderzoek ophalen, desgewenst in de avonduren, in het slaapapneucentrum te Velp en u gaat er thuis mee slapen. De volgende ochtend koppelt u de apparatuur zelf af en brengt u of uw familielid/kennis de registratie-apparatuur weer terug naar het slaapapneucentrum. U kunt een slaaponderzoek krijgen van maandag t/m vrijdag. Het slaapapneucentrum verricht 2500 slaaponderzoeken per jaar.

Uitslag diagnose
Ongeveer 2 weken na het slaaponderzoek vindt het uitslaggesprek met de longarts plaats.

Periodieke controle
Patiënten met osas krijgen intensieve begeleiding van de verpleegkundig specialist en longarts en zo nodig van de kno-arts en tandarts.

Nadere informatie
Website: www.rijnstate.nl/aandoening-en-behandeling/slaapapneu