Jaap Westbroek, voorzitter van de ApneuVereniging
Video: Jaap Westbroek stelt zich voor op de ALV 2023
Wie ben ik

Mijn naam is Jaap Westbroek. Ik ben 69 jaar, getrouwd, ik heb 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Ik heb 37 jaar gewerkt in het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen als longarts. De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik me vooral toegelegd op de diagnostiek en behandeling van slaapapneu. Ik ben al 10 jaar zelf slaapapneupatiënt en gebruik sinds die tijd een APAP.

Na mijn pensioen ben ik gaan werken als waarnemer in enkele zelfstandige behandelcentra. Naast mijn werk als longarts ben ik vanaf 2000 betrokken bij het topschaatsen. Bestuurlijke ervaring heb ik ook veel opgedaan. Ik ben onder andere 10 jaar stafvoorzitter geweest van de vakgroep longziekten. En ik ben mediator. Die kennis is heel waardevol. Want beeldvorming vindt vaak plaats op basis van ingenomen standpunten waar mensen in vast zitten, en daardoor verharden ten opzichte van elkaar.

Als voorzitter wil ik

Als beoogd voorzitter van de ApneuVereniging wil ik helpen om ruimte te creëren om, waar nodig, standpunten bij te stellen.
Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren om de vereniging een nog belangrijkere plek te geven in de het krachtenveld rondom de slaapapneupatiënt. Ik wil helpen voorkomen dat door de toenemende zorgkosten in combinatie met het tekort aan zorgprofessionals en soms ook commerciële belangen van ziekenhuizen en slaapcentra, de kwaliteit van de zorg voor patiënten met slaapapneu onder druk komt te staan. Dat is een ongewenste tendens.
Tevens wil ik gericht wetenschappelijk onderzoek over slaapapneu intensiveren en daarmee meer aandacht genereren voor de problemen die slaapapneu oplevert, in termen van verminderde gezondheid en kwaliteit van leven.