v.l.n.r. Jos van Beers, Joost Siereveld, Jan Kamerling, Martin Bleecke, Alexander Berger en Cees Vos

 

Joost Siereveld heeft een tijd geleden vanwege gezondheidsredenen afscheid moeten nemen als bestuurslid Veldwerk. Hij was in deze functie o.a. verantwoordelijk voor de districten.

De districtscoördinatoren hadden tot nu toe nog niet de gelegenheid gehad om van hun ‘baas’ in het bestuur afscheid te nemen. Op het symposium werd dat alsnog ingehaald. Zijn opvolger Cees Vos roemde in een kort woord zijn grote verdiensten van Joost voor de vereniging. Onder zijn leiding groeide het aantal vrijwilligers,  dat zich in de districten inzetten. Hierdoor konden de districten grotere zelfstandigheid krijgen.

Namens de vier districtscoördinatoren bood hij Joost een enveloppe met cadeaubonnen aan.