Overzicht van taken
Bestuurlijk
 • Communicatie
  Houdt overzicht over alle interne en externe communicatie-uitingen en coördineert alle activiteiten op dit vlak.
 • Pers en publiciteit
  Is eerste aanspreekpunt voor pers en andere externe contacten. Bepaalt de strategie hoe de vereniging zich het best kan profileren ten einde de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.
 • IT
  Weet als geen ander wat het belang is van IT voor het functioneren van de vereniging en houdt toezicht op de ontwikkelingen op de vlak. Is eerste aanspreek punt voor het hoofd IT in het bestuur
 • Voorzitter
  Verbindende leider die het bestuur aanstuurt, het gezicht is naar buiten en die richting geeft aan de interne organisatie.
Inhoudelijk
 • Medewerkers ApneuHelpdesk
 • Inhoudelijke experts ApneuKenniscentrum
 • Inhoudelijke experts t.b.v. commissies extern
  Met enige regelmaat wordt de Apneuvereniging gevraagd door externe partijen om inbreng van kennis en kunde. Dat is zeer wisselend van aard. We zoeken daarom regelmatig ervaringsdeskundigen en mensen met een specifieke zorgachtergrond om de vereniging te vertegenwoordigen.
 • Regiocoördinatoren en regiomedewerkers
Ondersteunend

Communicatie

 • Schrijvers
  Zowel de site als het magazine zijn belangrijke kanalen waarover we de boodschap van de vereniging verspreiden. Goede, relevante en goed leesbare content is daarvoor van belang. Daarom zoeken we regelmatig mensen die voor de beide kanalen stukken willen schrijven.
 • Social media experts en moderatoren
  Naast de site en het magazine zijn de social media in toenemende mate van belang om contact te hebben met leden en andere belanghebbende. We zoeken daarom mensen die affiniteit hebben met social media en daarop berichten willen plaatsen maar ook discussies willen modereren.

IT

 • Hoofd IT
  Het ‘hoofd IT’ is degene die het overzicht bewaart over alle IT aangelegenheden die spelen binnen de vereniging. Hij stemt dit af met bestuurslid IT en coördineert de werkzaamheden onder de verschillende mensen van IT beheer.
 • IT beheer
  De Apneuvereniging is een professioneel georganiseerde vereniging, waarbij een goede IT infrastructuur van belang is. We zoeken eigenlijk altijd wel mensen met affiniteit met IT. Dat kan zijn op het gebied van de infrastructuur van de 365 omgeving, maar bijvoorbeeld ook op de doorontwikkeling van de site.

Evenementenorganisatie

 • Organisator ALV en organisator symposium voor professionals
  Echte organisatietalenten kunnen hun ei kwijt in het organiseren van de jaarlijkse ALV, inhoudelijke bijeenkomsten en het symposium. We zoeken mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze bijeenkomsten te organiseren. En specifiek zoeken we iemand die de activiteiten kan coördineren.
 • Projectmedewerkers en -leider
  Binnen de vereniging worden regelmatig projecten gestart, bijvoorbeeld om specifieke doelgroepen te benaderen (denk aan jongeren of mensen met een niet-westerse achtergrond). We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die hun schouders willen zetten op een specifiek project.