header_beeldstrook

ANBI2

De ApneuVereniging is een
Algemeen Nut Beogende Instelling
Klik op de afbeelding voor informatie
 

Heb ik ook apneu ?

Test nu zelf uw risico

Lid worden

Lidmaatschap opzeggen

Al lid van de Facebookgroep? 

facebookgroep

meer dan 2500 leden!!

facebook logotwitte logo

Een patiëntenvereniging krijgt veel informatie via patiënten. Maar de geluiden geven niet altijd een eenduidig beeld. De een zegt dit, de ander zegt dat. Daarom doet de ApneuVereniging ieder jaar uitgebreid onderzoek. Sinds 2004 wordt stelselmatig de hele keten van huisarts, kliniek, leverancier en apparatuur in kaart gebracht. De conclusie uit onze onderzoeken is keer op keer: we hebben in Nederland een behoorlijk goed niveau bereikt met onze osas behandeling. Daar kunnen we blij mee zijn. Maar er is op onderdelen nog stevig wat te verbeteren. Het onderzoek draagt daar aan bij.

20150301 hoestaathetervoor

Meest recente tevredenheids-onderzoek onder patiënten: Hoe staat het ervoor Februari 2014
  Bijbehorende vragenlijst
Meest recente onderzoek onder slaapklinieken: Diagnose en behandeling van apneu 2014

Stichting ApneuResearch
De ApneuVereniging is als initiatiefnemer of adviseur betrokken bij onderzoeken en pilots. Voor klinieken die onderzoek willen verrichten is er ook de Stichting ApneuResearch. Zij is goed geïnformeerd over het lopende onderzoek in Nederland. Zij heeft geen eigen fondsen, maar opereert als onafhankelijk penvoerder bij aanvragen voor onderzoeksgeld. Betrokkenheid van een patiëntenvereniging is vaak een eis of is een aanbeveling. http://www.apneuresearch.com

Awareness
Bij het onderzoek onder alle Philips medewerkers deed Stichting ApneuResearch het projectmanagement. Het leverde o.a. de Philips Q op. De vragenlijst staat op de homepage van de website en u kunt zelf het risico bepalen. Dit geeft een aardige indicatie om nu eens gericht iets aan  de klacht te doen. Neem een uitdraai van de score mee naar huisarts en slaapkliniek. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Ook bleek uit dit onderzoek dat 4 van de 5 mensen waarbij slaapapneu werd geconstateerd dit van te voren niet wisten!