header_beeldstrook

ANBI2

De ApneuVereniging is een
Algemeen Nut Beogende Instelling
Klik op de afbeelding voor informatie
 

Heb ik ook apneu ?

Test nu zelf uw risico

Lid worden

Lidmaatschap opzeggen

Al lid van de Facebookgroep? 

facebookgroep

meer dan 2500 leden!!

facebook logotwitte logo

maagverkleining

Bij morbide obesitas

Mensen met fors overgewicht (morbide obesitas: BMI boven de 35) blijken in zeer veel gevallen osas te hebben. De oorzaak hiervan is dat er zich vetweefsel ophoopt rondom de bovenste luchtweg die zich daardoor vernauwt.

Voor mensen met fors overgewicht en osas wordt steeds vaker het aanbrengen van een maagband of een maagverkleinende operatie overwogen. Deze vormen van chirurgie, bedoeld om af te vallen, noemen we ‘bariatrische chirurgie’. Er wordt bij de patient maar een beperkte totale hoeveelheid voedsel tot de maag toegelaten. Hierdoor is gewichtsafname ‘verzekerd’. Het is een multidisciplinaire behandeling waarin de diëtiste bijvoorbeeld een grote rol speelt.

Maagband

De maagband wordt door middel van een ‘kijkoperatie’ vlakbij de overgang van de slokdarm naar de maag geplaatst. De maag hoeft hierbij dus niet ingesneden te worden.

Maagverkleinende operatie

Bij een maagverkleinende operatie wordt de maag kleiner gemaakt waardoor u minder kunt eten. Ook wordt de dunne darm met ongeveer 1,5 meter ingekort of eigenlijk ‘gebypassed’.

Bij de grotere klinieken die zich met bariatrische chirurgie bezighouden, wordt iedere patiënt eerst gescreend op osas. Meer dan 70% blijkt osas te hebben. Verreweg de meeste patiënten wisten niet dat zij osas hadden. 37% heeft ernstig osas en sommigen hebben zelfs een extreem ernstige osas met meer dan 120 apneus en hypopneus per uur. Rondom de ingreep worden speciale maatregelen genomen. Bijvoorbeeld behandeling met cpap, het vermijden van spierverslappende medicatie en zo nodig verpleging op een IC afdeling. Kijk ook op www.maagband.nl voor meer informatie.

Bariatrische chirurgie is een vak apart dat voor succes ook aangewezen is op goede selectie en begeleiding.

 

Slaapklinieken met ruime ervaring 

2014 TNS NIPO

Klinieken met ruime ervaring met bariatrische chirurgie

Slaap- en Apneucentrum SLAZ, Amsterdam
Waak- SlaapCentrum Slotervaart, Amsterdam
Slaapcentrum Rijnstate, Arnhem/Velp
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
Waterlandziekenhuis poli KNO, Purmerend
Slaap- en Snurkcentrum Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Slaapcentrum Zeeland, Terneuzen

(Bron: Diagnose en behandeling van apneu in slaapklinieken, Apneuvereniging 2014)

 

Apneumagazine:

Het ApneuMagazine heeft ruim aandacht aan het onderwerp 'maagverkleining besteed. Kijk maar eens op: