Bijzonderheden:

 • Zeer groot
 • Specialisme:
  • Niet alleen volwassenen,
  • csas,
  • KNO
 • Accreditatie: FSC

Informatie:

Centrum voor slaap- en waakstoornissen MCH, Den HaagCentrum voor Slaap/Waakstoornissen
Het Slaapcentrum behandelt alle slaapstoornissen. Het behandelteam bestaat uit neurologen, psychologen, laboranten, sas-verpleegkundige en technici.
Er worden ongeveer 2300 nieuwe patiënten per jaar gezien. Daarvan bedraagt het aantal apneu-patiënten ongeveer 45%.
In samenwerking met de kinderneuroloog bestaat er nog een gespecialiseerde polikliniek voor slaapstoornissen voor kinderen.

Het slaapcentrum werkt met veel specialismen samen:

 • Afdeling kno: poli voor primaire snurk- en apneuklachten op beide locaties
 • Afdeling cardiologie: screenen van patiënten met hartfalen op osas
 • Afdeling longgeneeskunde: screenen van patiënten met longfalen op osas
 • Afdeling anesthesiologie: het vóór de operatie screenen van patiënten met obesitas op osas en – waar nodig – te behandelen voor slaapapneusyndroom
 • Een gespecialiseerde en gecertificeerde tandarts voor het aanmeten van een mra.

Sinds juni 2012 zijn wij gestart met het screenen op osas bij patiënten die mogelijk een TIA hebben doorgemaakt. Het screenen van diabetespatiënten op osas zal eind 2012 van start gaan.

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
De huisarts kan het beste verwijzen naar het Slaapcentrum van het Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde, ter attentie van dr. R.J. Schimsheimer, dr. V. van Kasteel of dr. R.M. Rijsman.
Voor kinderen tot 18 jaar moet verwezen worden naar dr. E.A.J. Peeters.
De verwijsbrief dient door de patiënt of huisarts opgestuurd te worden naar onderstaand adres of via zorgdomein, bekend bij huisartsen.

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Polikliniek slaapcentrum, locatie Westeinde
Lange Lombardstraat 35
2512 VP Den Haag
tel. 070 – 330 24 72

Wanneer patiënten verwezen zijn door de huisarts wordt door de neurologen van het slaapcentrum de aanvraag beoordeeld. Afhankelijk van de vraagstelling van de huisarts krijgt de patiënt een afspraak toegezonden voor  een intakegesprek bij een van de slaap/waakdeskundigen.

Poli voor snurk en/of apneuklachten (beide locaties):
De toegangstijd bedraagt 2 weken voor een eerste intakeprocedure.

Intake en eerste onderzoeken: Op deze polikliniek wordt de patiënt gezien zowel door de kno-arts als de neuroloog van het slaapcentrum. Vervolgens krijgt de patiënt de registratie apparatuur mee naar huis voor 24 uur.
De uitslag van dit onderzoek wordt 14 dagen later op de polikliniek gegeven door de neuroloog van het slaapcentrum. Afhankelijk van de uitslag ziet de patiënt op deze afspraak ook de kno-arts voor het vervolgtraject.

Poli voor slaap- en waakstoornissen (locatie Westeinde):
Deze polikliniek heeft een toegangstijd van 6 weken. Reden voor de lange toegangstijd is dat op deze polikliniek ook patiënten gezien worden met andere slaapstoornissen dan alleen snurk- en/of apneuklachten.

Intake en eerste onderzoeken: Tijdens het eerste intakegesprek wordt patiënt gezien door een deskundige van het centrum. Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten en wordt gevolgd door verder aanvullend onderzoek.
De patiënt wordt gevraagd digitale vragenlijsten in te vullen en aandacht- en reactietesten uit te voeren. Dit programma neemt in totaal ongeveer 3 uur tijd in beslag.
Tijdens het eerste polibezoek wordt door de deskundige van het centrum beslist of er een polygrafie of uitgebreide polysomnografie wordt verricht. Voor polygrafie zal veelal gekozen worden bij patiënten met vooral snurk- en apneuklachten en zonder andere ziekten. Voor een ambulante polysomnografie wordt veelal gekozen als de verdenking op het slaapapneusyndroom gepaard gaat met andere ziektes, zoals diabetes, hoge bloeddruk, longproblemen en hartfalen.
Wachttijd polysomnografisch onderzoek
De wachttijd voor ambulant polysomnografisch onderzoek bedraagt op dit moment 1 week, voor de nachtregistraties 2 weken.
Voor een ambulant poligrafisch onderzoek is geen wachttijd.

Gang van zaken slaaponderzoek 
Als slaaponderzoek noodzakelijk is (zie boven), dan vindt 1 keer 24-uur ambulant polysomnografisch onderzoek plaats. D.w.z. dat niet alleen ademhaling en snurken worden geregistreerd, maar ook slaapsignalen, beenbewegingen en eventuele andere signalen. De patiënt kan hiervoor komen op maandag, dinsdagmiddag, woensdag of donderdag.
Vóór het aanbrengen van de apparatuur krijgt de patiënt voorlichting over het onderzoek en vervolgens wordt de ambulante apparatuur door de laborant aangebracht.
De patiënt gaat met de apparatuur naar huis en draagt deze dan de rest van de dag en de nacht thuis. De volgende ochtend komt de patiënt terug om de apparatuur te laten verwijderen, tenzij er 2x 24 uur zal worden geregistreerd.

Uitslag diagnose
Voor het scoren (het in kaart brengen) van het slaaponderzoek staat 4 weken. Vandaar dat de patiënt 4 weken na het onderzoek de uitslag krijgt op polispreekuur van de neuroloog.
Soms wordt n.a.v. dit onderzoek door de neuroloog vastgesteld dat een nachtregistratie met cpap  instelling is geïndiceerd. In dat geval is het mogelijk, mocht de patiënt dit willen, gelijk een afspraak voor deze nacht te regelen waarbij deze poliklinische afspraak vervalt en wordt verplaatst na de cpap instelnacht.

Plaatsing en vaststellen van de druk van de cpap
Voor het instellen van de cpap-druk wordt de patiënt een nacht opgenomen in het Slaapcentrum. Gedurende de nacht wordt door de laboranten de druk ingesteld aan de hand van de resultaten van het polysomnografisch onderzoek. Na de instelnacht zorgt de cpap-laborant er voor dat de cpap-leverancier in contact treedt met de patiënt voor de proefplaatsing van de apparatuur. De leverancier waarvoor gekozen wordt, wordt vooral bepaald door uw zorgverzekeraar.

Totale doorlooptijd
Er wordt gestreefd naar een totale doorlooptijd van 12 weken.

Periodieke controle
De patiënt komt ongeveer 10 weken na de proefplaatsing van de cpap apparatuur terug op de polikliniek. Dit betreft een combinatie afspraak. Tussendoor is er telefonisch contact, de cpap laborant belt de patiënten enkele weken na de cpap instelnacht om te horen hoe het gaat.

Bij de combinatie afspraak, 10 weken na de proefplaatsing, heeft de patiënt als eerste een afspraak bij de cpap-laborant. Deze zal het apparaat uitlezen en het cpap-rapport meegeven met de patiënt voor de aansluitende afspraak bij de behandelend neuroloog van het slaapcentrum.
De neuroloog evalueert samen met de patiënt de eerste resultaten van de cpap-behandeling.

Verdere poliklinische afspraken of belafspraken vinden afwisselend plaats bij de neuroloog en/of cpap-laborant van het Slaapcentrum. Dit is afhankelijk van de wensen en/of problemen van de patiënt.
Mocht het cpap-rapport (de uitdraai) van het cpap-apparaat onvoldoende duidelijkheid verschaffen over eventueel blijvende klachten, kan besloten worden om een ambulant of klinische slaapregistratie te herhalen.

Na 1 à 2 jaar cpap-therapie wordt de patiënt opnieuw gecontroleerd.

Cpap-polikliniek
Voor patiënten die problemen ondervinden of begeleiding nodig hebben met de cpap-therapie, is er dagelijks een speciale polikliniek.

Verwijzing andere specialisten
Wanneer nodig wordt de patiënt door de neuroloog verwezen naar de longarts, kno-arts, cardioloog of internist.

Nadere informatie
Patiënt krijgt voor het eerste polikliniekbezoek een folder van het Slaapcentrum toegezonden.

websiteSlaapcentrum Medisch Centrum Haaglanden
Op deze website vindt u onze informatiefolder en de informatiefilm over het slaapcentrum.