Bijzonderheden:

  • klein

Slaapkliniek Academisch medisch centrum Amsterdam

Informatie:

De afdeling longziekten heeft een kleine polikliniek voor slaapgeassocieerde ademhalingsproblematiek. Dit omvat meer dan osas, namelijk ook centrale slaapapneu en obesitashypoventilatiesyndroom (‘Pickwickian’ syndroom). Ook ernstig astma met veelvuldig ontwaken, mag hieronder gerekend worden.

Dit geldt niet voor slapeloosheid (insomnia), slaapwandelen etcetera. Gezien het academisch karakter heeft de afdeling zich toegelegd op de lastig te behandelen vormen van deze aandoeningen. Er zal dan ook vaak sprake zijn van second opinion of tertiaire doorverwijzing.

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Polikliniek longziekten: saas (slaapgeassocieerde ademhalingsstoornissen)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
telefoon: 020 – 566 26 94

Wachttijd eerste bezoek
Er is bijna geen wachttijd voor het eerste bezoek.

Intake en eerste onderzoeken
Tijdens het eerste bezoek wordt kennis gemaakt en de ziektegeschiedenis opgenomen. Eventuele eerdere behandelingen en het falen daarvan worden doorgenomen. Aanvullend onderzoek vindt plaats, waar nodig. Dan wordt ook beoordeeld of raadpleging van een kno-arts noodzakelijk is. Er wordt samengewerkt met de kno-afdeling van het Lukas Andreas Ziekenhuis (dr. De Vries). Mra’s worden verstrekt via de polikliniek kaakchirurgie. Voor andere kaakchirurgische oplossingen kan teruggevallen worden op de uitgebreide expertise bij de afdeling kaakchirurgie van het AMC.

Coördinatie
Het Slaapcentrum bestaat uit de longarts R. van Steenwijk, de saas-verpleegkundige mw. A. Smiths en longfunctie-analist mw. E. Dijkers. Voorts is er in het kader van de opleiding voor longarts een arts-assistent. Er is één spreekuur, u ziet één arts. Dit kan een longarts in opleiding zijn, die wordt gesuperviseerd door dr. van Steenwijk. Het vervolg wordt naar de behoefte afgesproken.

Doorlooptijd en aantal bezoeken in de eerste fase
Eenmaal het eerste consult gepasseerd, is de doorlooptijd kort. Er is dan nauwelijks wachttijd voor polysomnografie.

Wat is de wachttijd voor poly(somno)grafisch onderzoek?
De wachttijd is 2 weken.

Voorselectie
Tijdens het eerste polibezoek vindt voorselectie plaats.

Korte beschrijving poly(somno)grafisch onderzoek
De slaaponderzoeken vinden in het ziekenhuis plaats. Men komt ‘s middags om 16.00 uur en gaat  ’s morgens vroeg weer naar huis.

Uitslag diagnose
De diagnose volgt standaard 2 weken na de poly(somno)grafie.

Plaatsing en vaststellen van de druk
Plaatsing van de cpap is afhankelijk van de zorgverzekering. De proefplaatsing van 6 weken en de begeleiding hieromtrent wordt gedaan door de saas-verpleegkundige van het AMC.

Samenwerking

Voor andere behandelingsmogelijkheden dan cpap is er samenwerking met de afdeling kno van het Lukas Andreas Ziekenhuis, een in mra gespecialiseerde tandarts en eventueel de afdeling kaakchirurgie van het AMC.