Uitslag poll: verwarmde slang

Wij stelden u een aantal vragen over de verwarmde slang. Maar liefst 1051 lezers namen de moeite om de vragen te beantwoorden. We zeiden het al: het is een populair onderwerp op onze Facebookpagina en het ApneuForum. Ook het ApneuMagazine van juni 2020 besteedt er aandacht aan.

Van die 1051 lezers geeft ruim de helft (56%) aan een verwarmde slang, een slang die voorzien is van een verwarmingselement, te hebben. We kunnen op basis daarvan niet concluderen dat van alle cpap-gebruikers in Nederland ruim de helft zo’n slang gebruikt. Veel lezers zonder die slang zullen deze poll niet hebben ingevuld. Van de resterende 44% zegt toch ook nog 8% wel een hoes voor de slang te hebben. Verder vindt 11% een verwarmde slang te duur en zegt 24% zo’n slang niet nodig te hebben.

De meeste gebruikers van de verwarmde slang geven daar als reden last van condens (53%) op, gevolgd door last van koude lucht in de neus/mond (37%). Van de resterende 10% geeft het overgrote deel een reden op die onder de twee genoemde redenen kunnen worden geschaard.

Bezitters van de slang blijken trouwe gebruikers te zijn. Bijna tweederde (63%) gebruikt deze (bijna) het hele jaar en nog eens 19% het grootste deel van het jaar maar niet in de zomer. 11% beperkt het gebruik tot de winterperiode.

Dat is te begrijpen als we kijken naar de antwoorden op de vraag of men baat heeft bij het gebruik. De eerder genoemde klachten verdwenen namelijk helemaal (52%) of grotendeels (41%) nadat men de slang ging gebruiken.

Vergoed?

Het gebruik van de slang levert dus een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de slaap. Toch zegt maar 12% van de gebruikers de slang vergoed te krijgen van de ziektekostenverzekeraar. Maar liefst 86% heeft deze uit eigen zak moeten betalen. Desondanks krijgt ruim de helft (55%) van alle gebruikers nog jaarlijks een ‘gewone’ slang van de leverancier toegestuurd.

De meeste bezitters van een slang gaan er ‘zuinig’ mee om. Bijna de helft doet er langer dan twee jaar mee, 34% ongeveer twee jaar en 19% ongeveer één jaar voordat ze tot vervanging over gaan.

Aan degenen die meededen aan de poll maar geen verwarmde slang gebruiken vroegen we tenslotte nog of men zo’n slang zou gaan gebruiken als die wel vergoed zou worden. Zeker wel, geeft een kwart (26%) van hen te kennen en nog eens 44% zegt misschien wel. De resterende 30% denkt dan toch niet over te stappen naar een verwarmde slang.

Iedereen had de mogelijkheid om aan het eind van de vragenlijst op te schrijven wat men over dit onderwerp nog kwijt wilde. Daar is heel veel gebruik van gemaakt. Veel opmerkingen gaan over het niet vergoed worden.

hart en vaatziekte apneu
Alle resultaten
  • U kunt alle resultaten in de vorm van taartdiagrammen en alle opmerkingen hier lezen: poll verwarmde slang

Zoals altijd hebben wij alle opmerkingen onveranderd opgenomen.