Omruil laatste DreamStations: patiënten aan zet!

Omruil laatste DreamStations: patiënten aan zet In het ketenbrede overleg van Philips met alle partijen (waaronder de ApneuVereniging), bleek op 22 december dat er nu genoeg nieuwe toestellen zijn geleverd, maar dat de laatste groep patiënten erg moeilijk bereikbaar is. Wellicht door verhuizing, of gewijzigd e-mailadres, of andere oorzaken, maar het lukt onvoldoende. Toch is…

20221222 Geen verhoogd risico Dreamstation

Geen verhoogd risico voor gebruikers DreamStation Philips publiceerde de uitkomsten(klik op de link) op 22 december. De presentaties werden verzorgd door twee Nederlandse hoogleraren toxicologie, die de onderzoeken wetenschappelijk hebben gevalideerd. Mede gezien het oordeel van Inspectie is het bestuur daardoor nu overtuigd van de conclusies: er hoeft geen onzekerheid meer te zijn. Geen enkele…

Apneu en rijbewijs: december 2022 verslag contacten

Apneu en rijbewijs: december 2022 verslag contacten We hebben naast de eerdere contacten met het uitvoeringsorgaan CBR ons nu ook gewend tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als wetgevende instantie met onze standpunten ten aanzien van geldigheidsduur van het rijbewijs en afwijzing van een eventuele algemene meldingsplicht voor slaapapneu. We hebben dit schriftelijk gecommuniceerd…