Klienschalige bijeenkomsten

Kleinschalige Apneubijeenkomsten bij u in de buurt Vanaf maart dit jaar zijn er geen reguliere informatiebijeenkomsten, veelal in slaapcentra en ziekenhuizen, meer georganiseerd. We proberen u via onze andere middelen en kanalen op de hoogte te houden. U ontving gewoon het ApneuMagazine en het ApneuBulletin en u kon actuele informatie vinden op de website, in…